Búp bê bắp cải Mỹ 27 cm - Cabbage Patch Kids 11" Doll ( đầu trọc, thân gòn, quần áo ngẫu nhiên)

79.999₫

Búp bê bắp cải 23 cm - Cabbage Patch Kids 9" Doll

99.999₫

Búp bê bắp cải 30 cm Thơm Phức, Hàng Mỹ _ Cabbage Patch Kids 14" Doll

100.000₫